muzyka

management 360

wydawnictwo fonograficzne

dystrybucja cyfrowa

konsultacje muzyczne (filmowe i reklamowe)

produkcja

spoty komercyjne

teledyski

podcasty audio/wideo

shorts/reels/TikTok

agencja

zakup i planowanie mediów

influence marketing

booking muzyczny

organizacja koncertów

paid social media